V I S I Ó

Ser el primer referent a Catalunya com a servei integral per a escoles, als àmbits de l’alimentació, salut i el lleure. Aquests aspectes es troben clarament molt interelacionats i per tant, manca l’aparició d’una entitat que els pugui tractar de forma coordinada, com un tot amb personalitat pròpia. Oferim per tant serveis de menjadors escolars, casals d’estiu, activitats extraescolars i stages culturals entre d’altres.

M I S S I Ó

Es satisfà les necessitats dels infants, referides a diferents àmbits perifèrics a l’educació a les aules, però de gran importància per al seu desenvolupament, tant físic com psicomotriu. Al mateix temps, també incorporem elements d’ajuda a les famílies i personal docent, referits a l’alimentació, la salut i el lleure, que puguin ajudar en la detecció de problemes, o a l’explicació de certs comportaments a les aules i/o a la vida familiar. Per aquest motiu, és molt importat estar en contacte amb el personal docent i facilitar-li informació rellevant dels altres àmbits.

Contribuim al desenvolupament saludable dels infants i ajudem a fer més atractiva l’ingesta de diferents aliments que, al llarg de la història han estat una tasca molt difícil per a moltes famílies, amb una cuina dinàmica i innovadora que dona un toc de cuina d’autor adaptada als infants. L’espai d’alimentació també s’ha de reforçar amb uns objectius respecte a hàbits vinculats a la salut, dintre de l’espai de menjador, i amb unes activitats lúdiques i pedagògiques que ajudin a complementar pedagògicament l’espai del mig dia.

Donarem pautes de possibles soluciones referides als problemes més habituals de la població infantil, amb un reforç de visites presencials amb el nostres metges.

Organitzem les activitats extraescolars, colònies, esplais i stages temàtics, sempre sota un eix educatiu comú i sempre amb la supervisió del personal docent, que contribueixi a un desenvolupament saludable dels infants.

V A L O R S

Els valors que promocionem dintre de la nostra organització, també els volem fer extensius amb tot els projectes amb els que cooperem:

Les paraules naturalesa i medi ambient han d’estar presents en el nostre vocabulari i pensament més habituals. Hem de respectar l’entorn i sobre tot a conviure de forma saludable. Reciclar, potenciar les energies alternatives o conèixer millor el nostre entorn natural, son activitats que haurien de considerar habituals a la nostra vida del dia a dia.

La salut no es només un estat físic unidimensional, sinó el conjunt de tres elements que la converteixen en un concepte tridimensional: Física, mental i social.

– Salut Física: Hem de ser responsables amb el nostre cos i mantenir-lo en bon estat

– Salut mental: Hem de cercar l’equilibri mental per poder ser millors a la nostra vida i poder aportar serenitat, al nostre entorn.

– Salut social: Hem de cercar unes relacions saludables amb les persones,
creant ambients relacionals respectuosos i serens, desenvolupant habilitats socials com l’empatia i l’asertivitat.