O B J E C T I U S
Considerem que dinar és un moment social, una estona de
distensió i plaer on l'infant ha de poder gaudir del menjar i
divertir-se provant aliments nous i variats. No oblidem que
també és un moment per a adquirir nous hàbits que el portin
a desenvolupar la seva pròpia autonomia. Aquests seran tan
alimentaris (utilització correcta dels estris, bona postura...)
com higiènics (rentar mans, dents...) I tot plegat motivant-los
constantment per a mantenir uns valors que ajudin al bon
ambient dins el menjador.
A L'HORA DEL MENJADOR
A través dels jocs, les gimcanes, les danses i cançons...donarem
un sentit als coneixements adquirits alhora que motivarem a
l'infant per continuar desenvolupant-los. Amb una actitud positiva
i activa convidarem als infants a participar en els jocs dinamitzats
que proposarem. Entenem, però, que cada nen i nena és diferent
i que n'hi ha que necessiten jugar més independentment. És per
això que els proporcionarem petits racons de joc on s'hi sentin
còmodes i autònoms per escollir una o altra activitat.
A L'HORA DEL LLEURE