D E S T I N A T A R I S
INFANTS
Des d'Escola Saludable hem dissenyat un
«menjador experience», una nova proposta
de menjadors escolars per a infants de 3 a 12
anys adaptat a totes i cada una de les edats
tenint en compte les seves característiques
i necessitats.
JOVES

També oferim un servei de menjador a infants i joves
de 13 a 18 anys segunit la mateixa linia alimentaria
de qualitat, rica i saludable.

O B J E C T I U S
Considerem que dinar és un moment social, una estona de
distensió i plaer on l'infant ha de poder gaudir del menjar i
divertir-se provant aliments nous i variats. No oblidem que
també és un moment per a adquirir nous hàbits que el portin
a desenvolupar la seva pròpia autonomia. Aquests seran tan
alimentaris (utilització correcta dels estris, bona postura...)
com higiènics (rentar mans, dents...) I tot plegat motivant-los
constantment per a mantenir uns valors que ajudin al bon
ambient dins el menjador.
A L'HORA DEL MENJADOR
A través dels jocs, les gimcanes, les danses i cançons...donarem
un sentit als coneixements adquirits alhora que motivarem a
l'infant per continuar desenvolupant-los. Amb una actitud positiva
i activa convidarem als infants a participar en els jocs dinamitzats
que proposarem. Entenem, però, que cada nen i nena és diferent
i que n'hi ha que necessiten jugar més independentment. És per
això que els proporcionarem petits racons de joc on s'hi sentin
còmodes i autònoms per escollir una o altra activitat.
A L'HORA DEL LLEURE
M E T O D O L O G I A

CUINA
CREATIVA

El nostre equip de professionals de la cuina
són especialistes en alimentació d’infants i
treballen per adaptar-se als seus gustos i
necessitats, sempre respectant una dieta
rica i saludable.

CENTRE
D'INTERÉS

Fil conductor, eina de
coherència pedagògica transversal
que relacionarà tots els jocs
i les activitats dotant-les d’un
sentit únic.

EDUCADORS/ES
ACTIUS

Per tal de poder motivar a l’infant cal que els
educadors/es es mostrin com agents actius i
no passius. Seran doncs la peça clau per tal
que els infants responguin correctament i
assoleixin els objectius marcats.