Anys ençà, el lleure ha patit un canvi substancial que l’ha portat a una especialització de les seves activitats en els diferents àmbits (casals, extraescolars, colònies…). Degut a això, sovint s’ha perdut l’essència del lleure en què l’objectiu principal no tan sols era el divertiment dels infants, sinó també la tramesa de valors per a una bona convivència.

Aquest últim punt s’ha accentuat sobretot en el lleure del temps de migdia, el qual ha quedat abandonat i s’ha vist abocat a una rutina constant amb mancança de programació d’activitats i, per resumir-ho, de lleure pròpiament dit, desembocant a sovint a una conflictivitat entre els infants.

Actualment, les empreses de lleure que porten els serveis de menjadors en els centres educatius, es limiten a ajudar als infants a adquirir els hàbits higiènics i alimentaris, tasca importantíssima, sí, però sovint obliden les estones d’esbarjo, que no són menys importants. En aquestes, els infants es relacionen fora de l’ordre preestablert de l’aula i, sense una bona dinamització per part de l’equip d’educadors/es de lleure, sovint surten els malentesos i els problemes de convivència. Moltes vegades, molts nens i nenes, no troben el seu espai dins el pati i freqüentment se senten sols, avorrits…

Escola Saludable, entitat dedicada al lleure educatiu, aposta pel «joc» com a eina per aproximar a l’infant a l’experimentació, al protagonisme d’allò que fa i, al divertiment. Per això, pensem que un bon equip d’educadors/es i una dinamització constant dels infants, no només fan que els infants s’ho passin bé, sinó que també redueixen considerablement els conflictes de relació entre ells. La presència perseverant dels educadors/es, així com la proposta de jocs i activitats, fa que els nens i nenes centrin l’atenció en allò que fan, estiguin atesos en tot moment, i tanmateix, treballin la cooperació, la solidaritat i altres valors immersos en la filosofia i objectius dels jocs desenvolupats.

Per tots aquests motius, presentem el projecte «d’educadors/es de pati», el qual vol oferir a les AMPA i als centres educatius, un servei de qualitat per a les estones de migdia que englobi divertiment per als infants, desenvolupament de valors i reducció dels conflictes de convivència. D’aquesta manera, continuem amb l’objectiu de donar als infants un benestar 360º, és a dir, cuidant cada detall del seu entorn, des del primer minut a l’últim, buscant la seva felicitat i creixement personal.