D E S T I N A T A R I S
INFANTS DE 3 A 12 ANYS
Des d'Escola Saludable oferim un projecte que s'aparte dels "cangurs a gran escala" i que
s'apropa al lleure més originari: casals d'estiu, hivern i primavera.
O B J E C T I U S
I
A C T I V I T A T S

En els nostres casals l'infant és el protagonista i en tot moment
està dinamitzat pels nostres educadors/es, els quals el motiven
a participar a les diverses activitats que estan centrades en un eix
d'animació que dota les dinàmiques de coherència pedagògica.
Així doncs, no oferim el joc pel joc, sinó que aquests van enllà
més oferint un lleure educatiu, lúdic i de qualitat. Amb les gimcanes
d'aigua, les excursions, la piscina, els jocs tradicionals, etc. volem
que els infants desenvolupin el treball en equip, s'adonin de la
importància dels valors i mantinguin un contacte constant amb l'entorn.
EN ELS NOSTRES CASALS
L'INFANT ÉS EL PROTAGONISTA

Aconseguim que els infants puguin fomentar la seva autonomia
i els valors més importants de la convivència. Per a fer-ho treballem
amb una metodologia transversal centrada en els educadors/es actius,
la cooperació i l'eix d'animació.
L'AUTONOMIA DE L'INFANT

Per altra banda, procurem donar resposta als problemes de
conciliació laboral i familiar. Per això oferim casals de 09 a 17h amb
servei d'acollida matinal, menjador i són flexibles en modalitat inscrita.
CONCILIACIÓ AMB LES FAMÍLIES