D E S T I N A T A R I S
INFANTS DE 8 A 16 ANYS
Els campaments d'Escola Saludable estan destinats a infants d'entre 8 i 16 anys que
vulguin passar 10 dies fora del seu entorn habitual i que vulguin viure noves experiències.
O B J E C T I U S
I
A C T I V I T A T S
Totes les nostres activitats estan enfocades al medi ja
que dormirem en tendes que muntarem en terrenys adaptats
a l'acampada. Per tant, la vida quotidiana i les activitats que
desenvoluparem, es faran enmig de la natura i en relació a aquesta.
Així doncs, els mateixos infants (amb ajuda dels educadors/es)
hauran de cooperar entre ells per organitzar els espais d'activitats:
menjador, activitats lúdiques, llocs de descans… D'aquesta manera
no únicament fomentarem els valors de la convivència sinó també
l'autonomia i l'esperit de supervivència.
ELS CAMPAMENTS
Gimcanes, jocs de nit, jocs d'aigua, excursions a peu i en
bicicleta...seran les principals protagonistes i prendran cohesió
sota un eix d'animació (vinculat a la natura i als seus recursos).
En resum, els campaments seran el lloc on els infants aprendran
a desenvolupar-se enmig de la natura i a adquirir eines per a
superar les petites dificultats. Aprendran a viure amb allò bàsic
i a gaudir de l'entorn, del grup i dels jocs.
JOCS DE NIT...